akumulator - Akumulatory Poznań by Enerbat


Oznaczenia na etykiecie akumulatora to często poza nazwą ciąg cyfr i liter, które oznaczają parametry baterii, czyli jego napięcie, pojemność, wartość prądu rozruchowego i normę, zgodnie z którą go zmierzono. Warto wiedzieć, jak owe oznaczenia odczytywać i jak dobrać akumulator samochodowy.

Prąd rozruchowy

Prąd rozruchowy, zwany również prądem próby niskich temperatur określa wartość natężenia prądu, którą całkowicie naładowany akumulator samochodowy jest w stanie oddać w temperaturze -18°C. Zgodnie z normą EN wartość napięcia nie może po czasie rozładowywania 10 sekund znaleźć się poniżej 7,5 V. Wartość prądu rozruchowego podawana jest w amperach (A).

Elektrolit – co to jest?

Elektrolit jest niczym innym, jak przewodnikiem dostarczającym jony dla reakcji elektrochemicznej. W przypadku akumulatora kwasowo-ołowiowego jest to kwas siarkowy, który rozpuszczony jest w wodzie destylowanej.

Gęstość elektrolitu, a stan naładowania akumulatora

Gęstość elektrolitu możemy zmierzyć za pomocą areometru. Na podstawie analizy wyniku tego pomiaru możemy określić stan naładowania baterii. Gdy gęstość elektrolitu osiąga wartość 1,28 kg/l oznacza to, że akumulator jest w pełni naładowany. O rozładowanym akumulatorze możemy mówić wtedy, gdy wartość elektrolitu wynosi 1,04 kg/l.

Prawidłowy poziom elektrolitu

Poziom elektrolitu powinien znajdować się powyżej górnej krawędzi płyty o około 10 do 15 mm. W przypadku utraty wody, wskazane jest dolanie tylko i wyłącznie wody destylowanej lub demineralizowanej. Zbyt niski poziom elektrolitu może sygnalizować przeładowanie akumulatora bądź odparowanie wody.

Z drugiej strony, gdy zauważymy, że elektrolit wypływa przez zatyczki celek, może świadczyć to o za wysokim napięciu ładowania, bądź też o zbyt wysokim poziomie elektrolitu.

Pojemność akumulatora podawana jest w amperogodzinach

Akumulator samochodowy pozwala na przechowywanie energii w postaci elektrochemicznej. Co więcej, energia ta jest łatwa do odzyskania. Ilość energii, która zmagazynowana jest w akumulatorze podawana jest w amperogodzinach. Skrótowo – “Ah”.

Cela nie tylko w więzieniu

Nie chodzi tu o celę więzienną, a o jednostkę fizyczną. Tak, cela jest podstawową jednostką konstrukcyjną akumulatora. W jej skład wchodzi płyta dodatnia, płyta ujemna, elektrolit oraz separator. W celi magazynowana jest energia elektryczna. Gdzie się ona znajduje? W obudowie akumulatora. Trzeba wiedzieć, że połączona jest z innymi celami za pomocą łącznika elektrycznego. Rozmiar celi definiuje jej pojemność, z kolei napięcie celi jest zależne od systemu elektrochemicznego.

Kratka – przewodzi prąd

Podobnie jak w przypadku celi, pojęcie “kratka” nie ma nic wspólnego z więziennym klimatem. W akumulatorze kratką nazywamy odkuwany element, który pełni funkcję wspornika dla masy aktywnej płyty. Co więcej, wspomniana kratka przewodzi prąd elektryczny.

Rezystancja wewnętrzna – opór elektryczny akumulatora

Rezystancją wewnętrzną nazywamy wewnętrzny opór elektryczny akumulatora. Jest to stosunek spadku napięcia do prądu, który czerpany jest z baterii. Niewielki opór oznacza uzyskiwanie dużego prądu, przy małym spadku napięcia. Oczywiście jest to bardzo korzystne zjawisko. Rezystancja wewnętrzna jest zależna nie tylko od konstrukcji czy stopnia naładowania baterii. Zależy również od temperatury, która panuje na zewnątrz, a także wieku akumulatora.

Akumulator samochodowy - co powinieneś o nim wiedzieć?

Akumulator samochodowy posiada na etykiecie poza nazwą, często mało chwytliwą, ciąg liter i cyfr. To parametry akumulatora, wskazujące na jego pojemność, napięcie, prąd rozruchowy.

Napięcie znamionowe

Zacznijmy od tego, że akumulator składa się z połączonych szeregowo ogniw. Załóżmy, że napięcie jednego ogniwa wynosi 2,0 V. W wyniku połączeniu szeregowego kilku ogniw powstaje napięcie znamionowe. Przykładowo, by uzyskać napięcie znamionowe o wartości 12 V, należy połączyć ze sobą szeregowo 6 ogniw. 6 x 2 = 12 [V].

Zasada działania kontrolki naładowania na akumulatorze

Kontrolka naładowania na akumulatorze, tzw. oczko zanurzona jest w elektrolicie. W zależności od gęstości elektrolitu jest ona zanurzona bardziej lub mniej. Im bardziej rozładowany jest akumulator, tym rzadszy jest elektrolit.